Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych. Są to twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 12 pomników przyrody. Są to głównie drzewa (najczęściej dęby szypułkowe) o okazałych rozmiarach, rosnące w grupach lub pojedynczo:
• pojedyncze drzewa – 6 szt.,
• grupy drzew –5 szt.,
• pomniki powierzchniowe – 1 szt. (0,03 ha).

Najokazalszym  jest Dąb Dwernickiego. Rośnie obok leśniczówki w Cyganówce, obwód jego pnia na wysokości 1,30 m wynosi 600 cm. Drzewo upamiętnia postać Generała Józefa Dwernickiego, wybitnego dowódcę kawalerii w powstaniu listopadowym, zapamiętanego m.in. ze zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem 14.02.1831 r.

Największe skupisko drzew pomnikowych znajduje się na terenie leśnictwa Huta: blisko 30 okazów objętych jest ochroną pomnikową. Są to głównie dęby szypułkowe skupione w grupach. Osobliwością jest platan klonolistny rosnący w parku wiejskim. Jest to gatunek obcy dla naszych lasów, niezwykle ceniony w parkach jako gatunek ozdobny.

W leśnictwie Malamówka znajduje się pomnik powierzchniowy: stanowisko bluszczu pospolitego porastającego kilka olszy nad rzeką Pytlochą. Pomnik zajmuje wprawdzie niewielką powierzchnię, ale przykuwa uwagę rozmiarem zielonych „kolumn" owocującego pnącza.