Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Garwolin położone jest na terenie dwóch województw: mazowieckiego w powiecie garwolińskim i lubelskiego w powiecie ryckim. W powiecie garwolińskim obejmuje swoim zasięgiem 12 gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów. W powiecie ryckim położone jest na terenie gminy Kłoczew.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Garwolin obejmuje 1428,89 km2. Lesistość obszaru wynosi 27,8%. W zarządzie Lasów Państwowych znajduje się 15 740,97 ha lasów, co stanowi 40% powierzchni leśnej omawianego obszaru. Nadleśnictwo Garwolin sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni ponad 22 500,00 ha.

Największy w zasięgu terytorialnym kompleks leśny Nadleśnictwa Garwolin ciągnie się w kierunku północ-południe, wzdłuż doliny Wisły na długości ok. 30 km. W jego skład wchodzą lasy państwowe uroczysk: Podzamcze i Huta oraz łączące je lasy innych własności. Kompleks ten stanowi przeważającą część obszaru Nadleśnictwa Garwolin (ponad 9 tys. ha). Pozostałe grunty leśne położone są w 99 kompleksach leśnych o powierzchni od 1 do 2000 ha. Rozmieszczone są równomiernie w obszarze zasięgu Nadleśnictwa, łączą się z lasami innych własności, tworząc mozaikę z gruntami rolnymi.