Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

W granicach zasięgu Nadleśnictwa Garwolin znajduje się Nadwiślański Obszar Chronionego krajobrazu. Obszar obejmuje 70 070 ha położonych w powiatach: otwockim, mińskim i garwolińskim.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się znaczna część obszaru (ok. 54 370 ha). W zarządzie nadleśnictwa znajduję się 9 052,80 ha gruntów objętych tą formą ochrony.