Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Garwolin znajdują się obiekty edukacyjne utworzone z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych odwiedzających nasze lasy. Są to: Izba Przyrodniczo - Leśna, Leśna Ścieżka Przyrodniczo - Kulturowa, Zagroda Dzikich zwierząt w Cyganówce, wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa, a także mini ścieżka edukacyjna na szkółce leśnej.


Izba Przyrodniczo – Leśna im. Jana Pawła II w Podzamczu

Drewno-ciekawy surowiec (fot. J.Błędowski)Od 2005 roku funkcjonuje Izba Przyrodniczo - Leśna im. Jana Pawła II Nadleśnictwa Garwolin. Obiekt znajduje się w zespole pałacowo-parkowym w Podzamczu koło Maciejowic. Miejsce związane jest z wydarzeniami z 1794 roku: 10 października w okolicach Maciejowic stoczona została słynna bitwa pod Maciejowicami, gdzie wojskami polskimi dowodził generał Tadeusz Kościuszko. W okolicach Podzamcza znajdują się liczne pomniki i miejsca upamiętniające te wydarzenia.

Izba ma charakter wystawowy, prezentowane są zagadnienia związane z przyrodą i leśnictwem.

Ekspozycje obejmują: przekroje i ciekawostki budowy drewna, zbiory i żerowiska owadów, ulistnione pędy owoce i nasiona drzew i krzewów występujących w naszych lasach, grzyby powodujące rozkład drewna, narzędzia stosowane w leśnictwie i wiele innych. Znajdują się tu również pomoce dydaktyczne: dendrofon i drewniane gry edukacyjne.
Część obiektu stanowi aneks łowiecki, gdzie podziwiać można kolekcję trofeów łowieckich: oręża dzików, poroża jeleni i danieli, a także kilkadziesiąt parostków sarny. Znaczna część kolekcji ma charakter historyczny, niektóre trofea pochodzą sprzed II wojny światowej. Ozdobą kolekcji są medaliony byków: łosia i jelenia, a także rzeźba popiersia św. Huberta, patrona leśników i myśliwych. W aneksie prezentowane są także okazy ptaków (m.in.: bataliony, sowy, drozdy, ptaki drapieżne) i ssaków (kuna leśna, wiewiórka). Izba wyposażona jest w sprzęt multimedialny oraz bibliotekę.
Budynek jest otoczony wiekowym parkiem. Przy izbie znajdują się stoły z ławami, gdzie można przeprowadzić zajęcia dla większej grupy. Przy Izbie jest możliwość zorganizowania ogniska.

Zasady zwiedzania:
Obiekt jest udostępniony do zwiedzania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W trakcie zwiedzania zapewniona jest opieka merytoryczna pracownika Nadleśnictwa. Istnieje możliwość organizowania zajęć terenowych w sąsiedztwie izby. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
Kontakt: leśniczy leśnictwa Malamówka Robert Zdun tel.: 601 972 720

 


Leśna Ścieżka Przyrodniczo–Kulturowa

 Zapraszamy na ścieżkę (fot. J. Błędowski) 

Ścieżka Przyrodniczo–Kulturowa znajduje się w Hucie Garwolińskiej, w odległości ok. 7 km od Garwolina, przy szosie prowadzącej z Garwolina do Bud Uśniackich. Obiekt znajduje się na terenie Nadleśnictwa Garwolin, w kompleksie leśnictwa Huta.
Trasa ścieżki wytyczona jest nieprzypadkowo: prowadzi przez lasy o bogatym składzie gatunkowym, zróżnicowanej strukturze wiekowej i piętrowej, biegnie przez łąki, aleję starych drzew, obok upraw leśnych i stawu. Ukazuje bogactwo i specyfikę lasów garwolińskich, porusza tematy z zakresu ekologii, gospodarki łowieckiej, zagrożeń, funkcji lasów, przedstawia różnorodność zbiorowisk leśnych, złożoność procesów zachodzących w nich, rolę wody w lesie, zmiany w krajobrazie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz niektóre z działań podejmowanych przez leśników.

Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Kulturowa powstała przy współpracy i zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Ścieżka ma kształt pętli o długości 3,8 km. Rozpoczyna się na parkingu, gdzie znajdują się m.in.: tablice informacyjne, zadaszenia, wiata z ławostołami i miejsce na ognisko. Dodatkowymi atrakcjami są: alpinarium, ścieżka zdrowia, czy studnia z czynnym żurawiem. Przy parkingu rozmieszczone są również ekspozycje próbek drewna, przekrój mrowiska, budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków i wiele innych atrakcji.
Na ścieżce można prowadzić obserwację zwierząt i zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także poznać ponad 35 gatunków spotykanych tu drzew i krzewów. Wzdłuż trasy rozmieszczone są przystanki tematyczne wyposażone w tablice informacyjne oraz szereg urządzeń i eksponatów związanych z poruszaną tematyką m.in. profil glebowy, pułapki feromonowe, próbki drewna występujących na trasie ścieżki gatunków drzew, urządzenia łowieckie i inne. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są punkty obserwacyjne: dwie ambony widokowe oraz pomost na stawie.
Ścieżka ma charakter uniwersalny – odbiorca w każdym wieku znajdzie tu coś dla siebie. Rozmieszczenie przystanków tematycznych obrazuje zamieszczona mapka.

 

Zagroda dzikich zwierząt w Cyganówce

Leśniczy Krzysztof Musiński z podopiecznym (fot.L.Błędowska)

Przy leśniczówce w Cyganówce prowadzona jest zagroda dzikich zwierząt. Obiekt znajduje się przy drodze krajowej nr 76 prowadzącej z Garwolina do Wilgi.
W zagrodzie hodowane są gatunki zwierząt występujące w stanie dzikim: jelenie, sarny, daniele oraz dziki. Zobaczymy tu osobliwość hodowli - konika polskiego. Jest to rasa pochodząca od tarpanów – dzikich koni leśnych. Atrakcją dla najmłodszych są świnki wietnamskie i kozy.

Zwierzęta przebywają w rozległych zagrodach, przy których ustawione są tablice informacyjne z opisami gatunków.

Przy obiekcie znajduje się parking z miejscami postoju, wiata edukacyjna na kilkadziesiąt osób wyposażona w tablice o tematyce przyrodniczej, miejsce na ognisko, a także dwa wigwamy i mini plac zabaw dla dzieci z huśtawkami.

Obiekt prowadzi leśniczy leśnictwa Cyganówka.

 

 

Wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Garwolin "Leśna remiza pod świerkami"
 
Leśna remiza pod świerkami (fot. arch. Nadleśnictwa)Wiata edukacyjna znajduje się przy budynku biurowym Nadleśnictwa Garwolin w Miętnem.
Wiata została zaplanowana na ok. 100 osób, wyposażona jest w komplet 13 stołów wraz z ławami oraz grill. Teren wokół obiektu utwardzono i zagospodarowano jako parking, który można wykorzystać również dla autokarów. Na terenie bezpośrednio przyległym do wiaty edukacyjnej zostały zamontowane terenowe, drewniane gry dydaktyczne typu: lekcja dendrologii, pieniek fortuny, światowid, drewniane modele nasion i owoców drzew oraz tablice edukacyjne poświęcone tematyce segregowania śmieci, ciekawostkom dendrologicznym, leczniczej sile drzew oraz drewna jako produktu doskonałego.

 


Mini ścieżka edukacyjna przy szkółce leśnej w Podłężu
Mini ścieżka na szkółce (fot.Z.Biedrunka)

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2002 roku na szkółce leśnej w Podłężu powstała ścieżka dendrologiczna. W miejscach najbardziej uczęszczanych ustawiono tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej m.in.: ptaki, zwierzęta i ich tropy, co się dzieje wiosną w lesie, rośliny runa borów i lasów. Leśniczy szkółkarz służy fachową pomocą i chętnie opowie o funkcjonowaniu szkółki leśnej i tajnikach hodowli drzewek, które trafią na zalesiane i odnawiane powierzchnie.

Kontakt: leśniczy Stanisław Oszkiel tel.: 600 434 871