Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Garwolin znajdują się obiekty edukacyjne utworzone z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych odwiedzających nasze lasy. Są to: Izba Przyrodniczo - Leśna, Leśna Ścieżka Przyrodniczo - Kulturowa, Wiata edukacyjna przy leśniczówce Cyganówka, wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa, a także mini ścieżka edukacyjna na szkółce leśnej.


Izba Przyrodniczo – Leśna im. Jana Pawła II w Podzamczu

Drewno-ciekawy surowiec (fot. J.Błędowski)Od 2005 roku funkcjonuje Izba Przyrodniczo - Leśna im. Jana Pawła II Nadleśnictwa Garwolin. Obiekt znajduje się w zespole pałacowo-parkowym w Podzamczu koło Maciejowic. Miejsce związane jest z wydarzeniami z 1794 roku: 10 października w okolicach Maciejowic stoczona została słynna bitwa pod Maciejowicami, gdzie wojskami polskimi dowodził generał Tadeusz Kościuszko. W okolicach Podzamcza znajdują się liczne pomniki i miejsca upamiętniające te wydarzenia.

Izba ma charakter wystawowy, prezentowane są zagadnienia związane z przyrodą i leśnictwem.

Ekspozycje obejmują: przekroje i ciekawostki budowy drewna, zbiory i żerowiska owadów, ulistnione pędy owoce i nasiona drzew i krzewów występujących w naszych lasach, grzyby powodujące rozkład drewna, narzędzia stosowane w leśnictwie i wiele innych. Znajdują się tu również pomoce dydaktyczne: dendrofon i drewniane gry edukacyjne.
Część obiektu stanowi aneks łowiecki, gdzie podziwiać można kolekcję trofeów łowieckich: oręża dzików, poroża jeleni i danieli, a także kilkadziesiąt parostków sarny. Znaczna część kolekcji ma charakter historyczny, niektóre trofea pochodzą sprzed II wojny światowej. Ozdobą kolekcji są medaliony byków: łosia i jelenia, a także rzeźba popiersia św. Huberta, patrona leśników i myśliwych. W aneksie prezentowane są także okazy ptaków (m.in.: bataliony, sowy, drozdy, ptaki drapieżne) i ssaków (kuna leśna, wiewiórka). Izba wyposażona jest w sprzęt multimedialny oraz bibliotekę.
Budynek jest otoczony wiekowym parkiem. Przy izbie znajdują się stoły z ławami, gdzie można przeprowadzić zajęcia dla większej grupy. Przy Izbie jest możliwość zorganizowania ogniska.

Zasady zwiedzania:
Obiekt jest udostępniony do zwiedzania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W trakcie zwiedzania zapewniona jest opieka merytoryczna pracownika Nadleśnictwa. Istnieje możliwość organizowania zajęć terenowych w sąsiedztwie izby. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
Kontakt: leśniczy leśnictwa Malamówka Robert Zdun tel.: 601 972 720

 

Leśna Ścieżka Przyrodniczo–Kulturowa

 Zapraszamy na ścieżkę (fot. J. Błędowski) 

Ścieżka Przyrodniczo–Kulturowa znajduje się w Hucie Garwolińskiej, w odległości ok. 7 km od Garwolina, przy szosie prowadzącej z Garwolina do Bud Uśniackich. Obiekt znajduje się na terenie Nadleśnictwa Garwolin, w kompleksie leśnictwa Huta.
Trasa ścieżki wytyczona jest nieprzypadkowo: prowadzi przez lasy o bogatym składzie gatunkowym, zróżnicowanej strukturze wiekowej i piętrowej, biegnie przez łąki, aleję starych drzew, obok upraw leśnych i stawu. Ukazuje bogactwo i specyfikę lasów garwolińskich, porusza tematy z zakresu ekologii, gospodarki łowieckiej, zagrożeń, funkcji lasów, przedstawia różnorodność zbiorowisk leśnych, złożoność procesów zachodzących w nich, rolę wody w lesie, zmiany w krajobrazie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz niektóre z działań podejmowanych przez leśników.

Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Kulturowa powstała przy współpracy i zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Ścieżka ma kształt pętli o długości 3,8 km. Rozpoczyna się na parkingu, gdzie znajdują się m.in.: tablice informacyjne, zadaszenia, wiata z ławostołami i miejsce na ognisko. Dodatkowymi atrakcjami są: alpinarium, ścieżka zdrowia, czy studnia z czynnym żurawiem. Przy parkingu rozmieszczone są również ekspozycje próbek drewna, przekrój mrowiska, budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków i wiele innych atrakcji.
Na ścieżce można prowadzić obserwację zwierząt i zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także poznać ponad 35 gatunków spotykanych tu drzew i krzewów. Wzdłuż trasy rozmieszczone są przystanki tematyczne wyposażone w tablice informacyjne oraz szereg urządzeń i eksponatów związanych z poruszaną tematyką m.in. profil glebowy, pułapki feromonowe, próbki drewna występujących na trasie ścieżki gatunków drzew, urządzenia łowieckie i inne. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są punkty obserwacyjne: dwie ambony widokowe oraz pomost na stawie.
Ścieżka ma charakter uniwersalny – odbiorca w każdym wieku znajdzie tu coś dla siebie. Rozmieszczenie przystanków tematycznych obrazuje zamieszczona mapka.

 

Wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Garwolin "Leśna remiza pod świerkami"
 
Leśna remiza pod świerkami (fot. arch. Nadleśnictwa)Wiata edukacyjna znajduje się przy budynku biurowym Nadleśnictwa Garwolin w Miętnem.
Wiata została zaplanowana na ok. 100 osób, wyposażona jest w komplet 13 stołów wraz z ławami oraz grill. Teren wokół obiektu utwardzono i zagospodarowano jako parking, który można wykorzystać również dla autokarów. Na terenie bezpośrednio przyległym do wiaty edukacyjnej zostały zamontowane terenowe, drewniane gry dydaktyczne typu: lekcja dendrologii, pieniek fortuny, światowid, drewniane modele nasion i owoców drzew oraz tablice edukacyjne poświęcone tematyce segregowania śmieci, ciekawostkom dendrologicznym, leczniczej sile drzew oraz drewna jako produktu doskonałego.

 

Wiata edukacyjna przy leśniczówce w Cyganówce

Wiata edukacyjna znajduje się na przeciwko leśniczówki w Cyganóce.
Wiata została zaplanowana na ok. 60 osób, wyposażona jest w stoły wraz z ławami. Obok wiaty wyznaczone jest miejsce na ognisko. Teren wokół obiektu utwardzono i zagospodarowano jako parking, który można wykorzystać również dla autokarów. Na terenie bezpośrednio przyległym do wiaty edukacyjnej zostały zamontowane terenowe, drewniane gry dydaktyczne typu: skocznia oraz gry i tablice edukacyjne poruszające tematykę łowiecką. Teren zagospodarowany jest również turystycznie, w zabaki terenowe dla dzieci np. huśtawki.

Mini ścieżka edukacyjna przy szkółce leśnej w Podłężu

Mini ścieżka na szkółce (fot.Z.Biedrunka)

W 2002 roku na szkółce leśnej w Podłężu powstała ścieżka dendrologiczna. W miejscach najbardziej uczęszczanych ustawiono tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej m.in.: ptaki, zwierzęta i ich tropy, co się dzieje wiosną w lesie, rośliny runa borów i lasów. Leśniczy szkółkarz służy fachową pomocą i chętnie opowie o funkcjonowaniu szkółki leśnej i tajnikach hodowli drzewek, które trafią na zalesiane i odnawiane powierzchnie.

Kontakt: leśniczy Stanisław Oszkiel tel.: 600 434 871