Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Garwolin informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

„6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

 Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

 Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

 Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych są:

- z ramienia Nadleśnictwa Garwolin – Lucyna Błędowska tel. 25 684 11 51, e-mail: lucyna.bledowska@warszawa.lasy.gov.pl

 Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 listopada 2017 r.

 W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl .